Osoby interesujące się turystyką społeczną zapraszamy do zapoznania się  z autorskimi materiałami ekspertów i prelegentów pierwszego Kongresu Turystyki Społecznej, który odbył się w Jeleniej Górze w 2021 roku. Znajdą w nich Państwo cenną wiedzę i rady. Materiały można pobierać i czytać. Proszę pamiętać o tym, że objęte są one prawami autorskimi twórców. Materiały przygotowane są plikach PowerPoint oraz .pdf. Można je pobierać klikając w linki.

 

Turystyka społeczna - Armin Mikos von Rohrscheidt1.33 MB

Ekonomiczny wymiar turystyki społecznej, Andrzej Stasiak5.19 MB

Współczesne trendy i wyzwania turystyki osób z niepełnosprawnościami T. Skalska, A. Muszyńska5.32 MB

Wieś jako przestrzeń dla turystyki społecznej, Wacław Idziak389.36 KB

Pedagogika zabawy a turystyka społeczna, Wacław Idziak394.19 KB

Ekonomia współdzielenia. Szanse i zagrożenia dla turystyki społecznej, Adam Pawlicz787.07 KB

Aktywność turystyczna seniorów, Jadwiga Berbeka887.51 KB

Wykluczenie turystyczne, Daniel Puciato220.84 KB

Hanna Pasterny turystyka osób niewidomych.pptx896.19 KB

ExtrainVisit - narzędzie do zarządzania zadaniami dla turystyki społecznej, Hanna Burno4.53 MB

Góry w ciemności, Adam Karpiński7.69 MB

Realia Prowadzenia Biura Podróży dla Osób z Niepełnosprawnością, Małgorzata Tokarska27.76 MB

Wsparcie osób z niepełnosprawnością słuchową, Marlena Rogowska76.52 MB

Jak dostosować IT do osób z niepełnosprawnościami, Marlena Rogowska61.51 MB

Trendy w rozwoju aktywności turystycznej seniorów w XXI wieku, Julita Markiewicz -Patkowska867.17 KB

Oferta turystyczna dla seniorów - istota i zróżnicowanie, Piotr Kociszewski4.81 MB

Koncepcja szkolenia kadr w oparciu o Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych, Jacek Treichel57.89 MB

Instytucjonalizacja i finansowanie rozwoju ekonomii społecznej i turystyki społecznej na poziomie regionów i gmin (rola ROPS-ów i OWES-ów), Agnieszka Nowak 8.94 MB

Kreowanie atrakcji a turystyka społeczna, Zygmunt Kruczek4.20 MB

Łączą nas góry, Maria Zięba, Daniel Gerus5.53 MB

Społeczno-ekonomiczne czynniki organizacji wyjazdów turystycznych w czasach pandemii COVID-19, Michał Roman18.15 MB

Wybrane konteksty bezpieczeństwa w turystyce społecznej, Waldemar Zubrzycki1.55 MB

Wycieczka szkolna, Jacek Treichel1.29 MB

Problematyka szlaków turystycznych w turystyce dla wszystkich, Jerzy Kapłon36.38 MB

Wolimierz - wieś, tożsamość, marka, Szymon Surmacz48.19 MB

 Wpływ zmian demograficznych na rozwój turystyki społecznej oraz potrzeby jej odbiorców. Łukasz Ciołek93.92 MB

Platformy szlakowe PTTK45.19 MB

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych, Edward Bielenko1.36 MB

System rratownictwa wodnego na Dolnym Śląsku, Edward Bielenko4.13 MB