Program Kongresu Turystyki Społecznej 13-14.10.2021

Wszystkie wydarzenia odbywają się w Hotelu Mercure, ul. Sudecka 63, Jelenia Góra
 

Pobierz program w pliku pdf do komputera lub na telefon:

Program Kongresu Turystyki Społecznej

Program Kongresu Turystyki Społecznej - w układzie bloki obok siebie, aby podglądać, co dzieje się równolegle w innych salach.

 

Pierwszy dzień Kongresu 13 października 2021 r.


08.00-08.50 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09.00-09.30 Uroczyste otwarcie kongresu oraz  ceremonia wręczenia tytułu Zasłużony 

Prowadzenie: Jacek Kozioł - zastępca redaktora naczelnego Forum Biznesu

Wystąpienia Organizatorów i Gości, w tym m.in:

 • Sylwia Osojca-Kozłowska - prezes Fundacji Symbioza
 • Andrzej Gut- Mostowy- wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
 • Cezary Przybylski - marszałek Województwa Dolnośląskiego

09.30-10.00  Ceremonia wręczenia Wręczenie honorowych Odznak Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

 • Cezary Przybylski - marszałek Województwa Dolnośląskiego,
 • Marek Obrębalski - wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego,

10.00-14.05 Sesja plenarna 

10.00-10.45 PANEL DYSKUSYJNY: Różne oblicza turystyki społecznej. I które z nich jest właściwe? 
Moderatorzy: dr hab. prof. UEK Jadwiga Berbeka, dr hab. prof. AWF Wiesław Alejziak
Uczestnicy:

 • Roman Głód - burmistrz Gminy Głuszyca, wiceprezes LOT "Aglomeracji Wałbrzyskiej" 
 • Przemysław Herman - dyrektor Programu Dostępność Plus w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Wacław Idziak - dr, animator społeczny
 • Jerzy Kapłon - prezes Zarządu Głownego PTTK
 • Cezary Przybylski - marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Marlena Rogowska - dyrektorka Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 
 • Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Małgorzata Tokarska - właścicielka biura Accessible Poland Tour

10.45-11.10 REFERAT 1: Turystyka społeczna. Geneza, założenia, wymiary dr hab. prof. GSW Armin Mikos von Rohrscheidt

11.10-11.25 REFERAT 2: Wpływ zmian demograficznych na rozwój turystyki społecznej oraz potrzeby ich odbiorców,  Łukasz Ciołek, prezes Interferie S.A. 

11.25-11.40 Przerwa kawowa

11.40-11.55 REFERAT 3: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze jako kreator turystyki społecznej, Jerzy Kapłon, prezes ZG PTTK

11.55-12.35 PANEL DYSKUSYJNY: Turystyka społeczna, etyka i szara strefa. Burza w szklance wody czy powód do niepokoju?
Moderatorzy: dr inż. Julitta Markiewicz - Patkowska, WSB Wrocław,  Adam Karpinski, AWF Wrocław, ekspert turystyczny
Uczestnicy:

 • Urszula Bąkowska-Morawska, dr inż., wiceprezes Interferie S.A
 • Adam Gąsior, redaktor naczelny portalu WaszaTurystyka.pl
 • Piotr Gryszel, dr hab. prof. UEW 
 • Zygmunt Kruczek, dr hab. prof. AWF
 • Paweł Kunz, dziennikarz, podróżnik, expert turystyczny 
 • Arkadiusz Lipin, regionalista, Miasto Szklarska Poręba
 • Armin Mikos von Rohrscheidt, dr hab. prof. GSW
 • Daniel Puciato, dr hab. prof UEW    
 • Piotr Wiktorko, wiceprezes PITM

12.35-12.50 REFERAT 4: Ekonomiczny wymiar turystyki społecznej i jej wkład w rozwój gmin i regionów, dr Andrzej Stasiak, Uniwersytet Łódzki

12.50-13.05 REFERAT 5: Wyzwania wobec turystyki grup defaworyzowanych, dr hab., prof. SGTiH Vistula Teresa Skalska, dr Agnieszka Muszyńska,  SGTiH Vistula, dr Piotr Kociszewski,  SGTiH Vistula 

13.05-13.20 REFERAT 6: Prezentacja rezultatów dotyczących realizacji bonu turystycznego, Elżbieta Wendeker, Polska Organizacja Turystyczna

godz. 13.20-14.05 PANEL DYSKUSYJNY: Polski bon turystyczny. Jakiego programu potrzebuje polska turystyka społeczna, by przestać kojarzyć się tylko z socjalem? Moderator: Adam Gąsior – redaktor naczelny portalu „Wasza Turystyka”
Uczestnicy:

 • Marek Ciechanowski, prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
 • Elżbieta Wendeker, Polska Organizacja Turystyczna
 • Hanna Pasterny,  podróżniczka, autorka książek, osoba niewidoma
 • Marlena Rogowska, dyrektora Zachodniomazurkiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
 • Elżbieta Szumska, właścicielka Kopanii Złota, Złoty Stok
 • Piotr Wiktorko, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej
 • Piotr Wnukowicz, dyrektor Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska

godz. 14.05-15.00 Obiad

 
Godz. 15.00-19.00, druga część obrad Kongresu Turystyki Społecznej. Sesje w czterech, równoległych blokach tematycznych


BLOK 1, Sesje: 1, 5 TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH. NARZĘDZIA, INFRASTRUKTURA, ASPEKTY PRAWNE, PROBLEMY, DR HAB., PROF. UEW PIOTR GRYSZEL


Godz: 15.00-16.45 SESJA 1. Infrastruktura turystyki dostępnej dla wszystkich. Potencjał. Szanse. Bariery.

 • 15.00-15.15 Referat 1: Wprowadzenie do problematyki sesji, Jerzy Kapłon, prezes ZG PTTK
 • 15.30-15.40 Referat 2: Oznakowanie szlaków dla osób niepełnosprawnych, Benedykt Wojcieszek, członek ZG PTTK

15.40-16.45 PANEL DYSKUSYJNY: Szlak turystyczny dobro wspólne. Czy aby na pewno?
Moderator: Jerzy Kapłon, prezes ZG PTTK
Uczestnicy:

 • Piotr Cybula, dr, AWF Kraków, prawnik
 • Andrzej Grobelny, Przedsiębiorstwo Społeczne G&G Sp. z o.o.
 • Roman Głód, burmistrz Gminy Głuszyca, wiceprezes LOT "Aglomeracji Wałbrzyskiej" 
 • Tomasz Korpusiński, „Korpusiński i Współpracownicy” Kancelaria Prawna
 • Jacek Potocki, dr hab. prof. UEW, członek ZG PTTK
 • Andrzej Raj, dr, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego
 • Andrzej Trojanowski, przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura Rzeszów
 • Benedykt Wojcieszak, członek ZG PTTK

16.45-17.00 Przerwa kawowa

Godz. 17.00-19.00 SESJA 5. Problematyka etyki i kadr w turystyce społecznej
17.00-17.10 Referat 1. Etyka kontra turystyka (w nowoczesnych czasach), Paweł Kunz, dziennikarz, globtroter, ekspert turystyczny
17.10-18.00 PANEL DYSKUSYJNY: Kodeks etyki w turystyce. Pobożne życzenie, popularna fikcja czy kropla drążąca skałę? Czy turystyka społeczna jest moralna, zrównoważona i odpowiedzialna?
Moderator: Piotr Gryszel, dr hab. prof. UEW

Uczestnicy:

 • Kamil Barwacz, prezes Koła Grodzkiego PTTK 
 • Urszula Bąkowska-Morawska, dr inż., wiceprezes Interferie SA
 • Adam Gąsior, redaktor naczelny portalu WaszaTurystyka.pl
 • Paweł Kunz, dziennikarz, globtroter, ekspert turystyczny 
 • Daniel Puciato, dr hab. prof. WSB 
 • Jacek Pielich, przewodnik sudecki

18.00-18.10 Referat 2. Koncepcja szkolenia kadr w oparciu o Zintegrowany System Kwalifikacji Zawodowych Jacek Treichel, zast. sekretarza generalnego ZG PTTK
18.00-19.00 PANEL DYSKUSYJNY: Kadry dla turystyki społecznej. Czy turystyka społeczna potrzebuje wyspecjalizowanych i certyfikowanych kadr?
Moderator: Daniel Puciato, dr hab. prof. WSB
Uczestnicy:

 • Wiesław Alejziak, dr hab. prof. AWF Kraków,
 • Piotr Gryszel, dr hab. prof. UEW, pilot i przewodnik
 • Dominik Kapusta, przewodnik, animator społeczny
 • Adam Karpinski, AWF WrocławJacek Pielich, przewodnik sudecki
 • Jacek Pielich, przewodnik sudecki
 • Jerzy Ratajski, Sektorowa Rada Kompetencji ZPT „Lewiatan”
 • Jacek Treichel, zast. sekretarza generalnego ZG PTTK

19.00 Zakończenie obrad pierwszego dnia kongresu dla uczestników Bloku 1.
20.00-23.00 Kolacja i networking, sala bankietowa Hotel Mercure

BLOK 2., Sesje: 2, 6. TURYSTYKA SPOŁECZNA JAKO BODZIEC ROZWOJU GMIN, REGIONÓW I WEWNĘTRZNEJ PRZEMIANY CZŁOWIEKA, DR ANDRZEJ STASIAK, UNIWERSYTET ŁÓDZKI


15.00-16.45 SESJA 2. Turystyka społeczna - wyzwanie w rozwoju gmin i regionów
15.00-15.15 Referat 1: Wykluczenie turystyczne jako bariera lokalnego i regionalnego rozwoju turystyki, Daniel Puciato, dr hab. prof. WSB
15.10-15.30 Referat 2: Instytucjonalizacja i finansowanie rozwoju ekonomii społecznej i turystyki społecznej na poziomie regionów i gmin (rola ROPS-ów i OWES-ów), Agnieszka Nowak, 2BA Doradztwo Strategiczne
15.30-16.45 PANEL DYSKUSYJNY: Udana randka czy totalna katastrofa? O spotkaniach podaży z popytem i roli turystyki społecznej na rynku turystycznym
Moderator: dr Andrzej Stasiak, Uniwersytet Łódzki
Uczestnicy:

 • Wacław Idziak, dr, animator społeczny 
 • Agnieszka Nowak, 2 BA Doradztwo Strategiczne
 • Daniel Puciato, dr hab. prof. WSB
 • Szymon Surmacz, burmistrz Gminy Leśna
 • Elżbieta Szumska, właścicielka Kopalnia Złota Złoty Stok
 • Grzegorz Sokoliński, LOT Szklarska Poręba

16.45-17.00 Przerwa kawowa

17.00-18.45 SESJA 6. Znaczenie organizacji społecznych i kapitału społecznego w rozwoju turystyki lokalnej i gospodarki turystycznej
17.00-17.15 Referat 1. Wolimierz - wieś, stowarzyszenie, marka, legenda,  Szymon Surmacz, burmistrz Gminy Leśna
17.15-17.30 Referat 2. W stronę istoty turystyki społecznej, czyli animacja versus destynacja, z perspektywy wzmacniania, włączania oraz uczenia się przez całe życie, dr Wacław Idziak
17.30-18.45 PANEL DYSKUSYJNY: Współpraca na rzecz rozwoju turystyki lokalnej - fakty i mity. Co zrobić, by lokalna wspólnota współpracowała na rzecz budowania konkurencyjności obszaru?
Moderator: Wiesław Alejziak, dr hab. prof. AWF Kraków
Uczestnicy:

 • Roman Głód, burmistrz Gminy Głuszyca, wiceprezes LOT AW
 • Wacław Idziak, dr, animator społeczny
 • Zygmunt Kruczek, dr hab. prof. AWF
 • Arkadiusz Lipin, regionalista, Miasto Szklarka Poręba
 • Armin Mikos von Rohrscheidt, dr hab. prof. GSW
 • Leszek Nowak, 2BA Doradztwo Strategiczne
 • Jacek Potocki, dr hab. prof. UEW
 • Elżbieta Szumska, Kopalnia Złota Złoty Stok
 • Szymon Surmacz, burmistrz gm. Leśna

18.45 Zakończenie obrad pierwszego dnia kongresu dla uczestników bloku 2., czas wolny do godz. 20.00
20.00-23.00 Kolacja i networking w Sali bankietowej Hotelu Mercure

 

BLOK 3., Sesje: 3.,7. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA WOBEC TURYSTYKI GRUP DEFAWORYZOWANYCH, dr hab. prof. SGTiH Vistula Teresa Skalska, dr Piotr Kociszewski


15.00-16.45 SESJA 3. Senior jako aktywny uczestnik rynku turystycznego
15.00-15.15 Referat 1: Aktywność polskich seniorów na rynku turystycznym, dr hab. prof. UEK Jadwiga Berbeka
15.15-15.30 Referat 2: "Oferta Turystyczna dla seniorów - istota i zróżnicowanie" dr Piotr Kociszewski

15.30-15.40 Referat 3. Trendy w rozwoju aktywności turystycznej seniorów w XXI wieku, dr. inż. Julita Markiewicz-Patkowska, WSB Wrocław
15.40-16.45 PANEL DYSKUSYJNY: Czy współczesny senior nadal jest zaliczany na rynku turystycznym do grup defaworyzowanych?
Moderator: dr Piotr Kociszewski
Uczestnicy:

 • Jadwiga Berbeka, dr hab. prof. UEK
 • Marek Ciechanowski, prezes ITRP, BP Euro90
 • Adam Karpiński, AWF Wrocław, ekspert turystyczny
 • Zygmunt Kruczek, dr hab. prof. AWF
 • Julita Markiewicz-Patkowska, dr. inż. WSB Wrocław
 • Alicja Przepiórska, prezes fundacja ViaSalutis
 • Jacek Pielich, przewodnik sudecki
 • Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

16.45-17.00 Przerwa kawowa

17.00-18.45 SESJA 7. Turystyka osób niepełnosprawnych
17.00-17.10 Referat 1. Realia prowadzenia biura podróży dla osób z niepełnosprawnościami, Małgorzata Tokarska, Accessible Poland Tour
17.10-17.20 Referat 2. Łączą nas góry, Maria Zięba, Fundacja Ładne Historie
17.10-18.45 PANEL DYSKUSYJNY: Turystyka osób niepełnosprawnych. Wczoraj, dziś, jutro
Moderatorzy: dr  Agnieszka Muszyńska, SGTiH Vistula, dr Piotr Kociszewski SGTiH Vistula
Uczestnicy:

 • Jadwiga Berbeka, dr hab. prof. UEK
 • Stanisław Francuz, dziennikarz, przewodnik, autor przewodnika dla osób z niepełnosprawnościami
 • Małgorzata i Kamil Kowalewiczowie, blogerzy robimypodroze.pl
 • Hanna Pasterny, podróżniczka, os. z niepełnosprawnością wzrokową
 • Magdalena Orłoś, podróżniczka, osoba niewidoma
 • Zbigniew Orłowski, wiceprzewodniczący Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK
 • Marlena Rogowska, dyrektorka Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, projekty dla osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
 • Małgorzata Tokarska, właścicielka Biura Podróży Accessible Poland Tour
 • Maria Zięba, prezeska fundacji "Ładne Historie", projekt „Łączą nas Góry”

18.45 Zakończenie obrad pierwszego dnia kongresu dla uczestników bloku 3., czas wolny do godz. 20.00
20.00-23.00 Kolacja i networking w sali bankietowej

 

BLOK 4., Sesje: 4., 8. TURYSTYKA SPOŁECZNA W ŚWIECIE CYFROWYM, DR PIOTR ZAWADZKI UE WROCŁAW


15.00-16.45 SESJA 4. Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami w społeczeństwie informacyjnym
15.00-15.15 Referat 1. Extra in Visit , Hanna Burno, CEO Ekstra In Hotel
15.10-15.30 Referat 2. Wsparcie osób z niepełnosprawnością słuchową, Marlena Rogowska, dyrektorka ZLOT
15.30-15.45 Referat 3. Stanisław Francuz, autor aplikacji i przewodnika dla os. z niepełnosprawnościami
15.45-16.45 PANEL DYSKUSYJNY: Seniorzy i osoby niepełnosprawne w społeczeństwie informacyjnym,

Moderator: Piotr Zawadzki, dr UE Wrocław
Uczestnicy:

 • Hanna Burno, CEO, ExtrainVisit,
 • Stanisław Francuz, autor przewodnika dla niepełnosprawnych
 • Małgorzata i Kamil Kowalewiczowie, blogerzy robimypodroze.pl
 • Jerzy Kwaczyński, Konsorcjum Turystyczne PTTK-PTSM
 • Magdalena Orłoś, pedagożka, podróżniczka
 • Hanna Pasterny, podróżniczka, osoba niewidoma
 • Marlena Rogowska, dyrektorka ZLOT
 • Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

16.45-17.00 Przerwa kawowa

17.00-18.45 SESJA 8. Ekonomia współdzielenia: szanse i zagrożenia dla turystyki społecznej
17.00-17.10 Referat. Ekonomia współdzielenia: szanse i zagrożenia dla turystyki społecznej, Adam Pawlicz, dr hab. prof. US
17.10-18.45 PANEL DYSKUSYJNY: Ekonomia współdzielenia szanse i zagrożenia dla turystyki społecznej

Moderator: Piotr Zawadzki, dr UE Wrocław
Uczestnicy:

 • Dominik Kapusta, przewodnik, animator społeczny
 • Jerzy Kwaczyński, Konsorcjum Turystyczne PTTK-PTSM
 • Elżbieta Nawrocka, dr hab. prof. UEW
 • Adam Pawlicz, dr hab. prof. US
 • Michał Roman, dr hab. SGGW
 • Grzegorz Sokoliński, LOT Szklarska Poręba

18.45 Zakończenie obrad pierwszego dnia kongresu, czas wolny do godz. 20.00
20.00-23.00 Kolacja i networking w sali bankietowej Hotelu Mercure

 

Drugi dzień obrad Kongresu Turystyki Społecznej 14 października 2021

 

BLOK 1, Sesje: 9, 13 TURYSTYKA DLA WSZYSTKICH. NARZĘDZIA, INFRASTRUKTURA, ASPEKTY PRAWNE, PROBLEMY DR HAB., PROF. UEW PIOTR GRYSZEL

9.00-10.30 SESJA 9: Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji
9.00-9.15 Referat 1: Wprowadzający do sesji, dr hab., prof. Waldemar Zubrzycki
9.15-9.30 Referat 2: Profilaktyka bezpiecznego wędrowania po górach w aspekcie turystyki społecznej, Jerzy Siodłak, naczelnik GOPR
9.30-10.45 PANEL DYSKUSYJNY: Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji w świetle istniejących regulacji prawych i sytuacji związanej z pandemią COVID-19.
Moderator: dr hab., prof. Waldemar Zubrzycki
Uczestnicy:

 • Edward Bielenko, Wodne Ochodnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Dominik Kapusta, przewodnik, animator społeczny
 • Tomasz Motyl, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Bartłomiej Małek, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
 • Andrzej Raj, dr, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego
 • Jerzy Turakiewicz, Polska Federacja Caravaningu i Campingu
 • Krzysztof Skrzyniarz, wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Jerzy Siodłak, naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 SESJA 13. Dostosowanie usług turystycznych i infrastruktury turystycznej do potrzeb grup defaworyzowanych, w szczególności osób z niepełnosprawnościami i seniorów
10.45-11.00 Referat1. Dostosowanie IT do osób z niepełnosprawnościami na przykładzie IT Warmii i Mazur, Marlena Rogowska, dyrektor ZLOT
11.00-11.15 Referat 2. Ograniczenia i perspektywy likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami w schroniskach PTTK na przykładzie obiektów zarządzanych przez Spółkę Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. Grzegorz Błaszczyk, prezes Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o.
11.15-12.15 PANEL DYSKUSYJNY: Informacja turystyczna i inne obiekty oraz usługi turystyczne a program Dostępność Plus?
Moderator: Piotr Gryszel, dr hab. prof. UEW
Uczestnicy:

 • Grzegorz Błaszczyk, prezes Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o.
 • Arleta Bzdun, koordynator IT w DOT
 • Izabela Gruszka dr, Marta Drozdowska dr, WSH Wrocław liderki projektu „Tourism for all. Case Study of V4 countries” 
 • Małgorzata i Kamil Kowalewiczowie, z bloga Robimypodroze.pl
 • Małgorzata Jarosińska - Jedynak, wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, program Dostępność Plus
 • Małgorzata Rafał, IT Biała Podlaska
 • Marlena Rogowska, dyrektor ZLOT, IT Ostróda

Godz. 12.15-12.45 przerwa kawowa,
Czas na podsumowanie obrad, zebranie wniosków i rekomendacji z bloku 1. na sesję plenarną kończącą kongres 

 

BLOK 2., Sesje: 10., 14. TURYSTYKA SPOŁECZNA JAKO BODZIEC ROZWOJU GMIN, REGIONÓW I WEWNĘTRZNEJ PRZEMIANY CZŁOWIEKA, DR ANDRZEJ STASIAK, UNIWERSYTET ŁÓDZKI


9.00-10.30 SESJA 10. Wieś jako przestrzeń dla turystyki społecznej i źródło inspiracji
9.00-9.15 Referat 1. Wieś jako przestrzeń dla turystyki społecznej i źródło inspiracji, dr Wacław Idziak
9.15-10.30 PANEL DYSKUSYJNY: Wieś jako turystyczny magnes. Jak "sprzedać" turystycznie wieś i zaangażować w budowę produktu lokalnego jej mieszkańców?
Moderator: Elżbieta Nawrocka, dr hab. prof. UEW

Uczestnicy:

 • Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej
 • Katarzyna Chudzińska, właścicielka Agroturystyki pod Wulkanem 
 • Wacław Idziak, dr, animator społeczny
 • Michał Roman, dr hab. SGGW
 • Szymon Surmacz, burmistrz gm. Leśna
 • Agata Wolak, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 SESJA 14 Problematyka dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w rozwoju turystyki społecznej

10.45-11.00 Referat 1. Atrakcje i produkty turystyczne kreowane w ramach idei turystyki społecznej, Zygmunt Kruczek, dr hab. prof. AWF
11.00-11.15 Referat 2. Wnioski z kontroli NIK na szlaku Green Velo, Andrzej Trojanowski, delegatura NIK w Rzeszowie
11.15-11.30 Referat 3. Lokalne, uspołecznione formy turystyki dziedzictwa na przykładzie Fest Fyrtla i Bramy Poznania, projektów realizowanych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Bartosz Małopelszy, dyr. Poznańskiego Centrum Dziedzictwa

11.15-12.15 PANEL DYSKUSYJNY: Jak zarządzać dziedzictwem w turystyce społecznej?
Moderator: dr Andrzej Stasiak
Uczestnicy:

 • Zygmunt Kruczek, dr hab. prof. AWF
 • Bartosz Małolepszy, dyrektor Poznańskiego Centrum Dziedzictwa
 • Armin Mikos von Rohrscheidt, dr hab., prof. GSW
 • Andrzej Raj, dr dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego
 • Andrzej Trojanowski, przedstawiciel NIK oddział Rzeszów

Godz. 12.15-12.45 przerwa kawowa
Czas na podsumowanie obrad, zebranie wniosków i rekomendacji z bloku 2. na sesję plenarną kończącą kongres

 

BLOK 3., Sesje: 11., 15., WSPÓŁCZESNE WYZWANIA WOBEC TURYSTYKI GRUP DEFAWORYZOWANYCH, dr Agnieszka Muszyńska,  SGTiH Vistula, dr Piotr Kociszewski SGTiH Vistula9.00-10.30 SESJA 11.Turystyka szkolna i młodzieżowa
9.00-9.10 Referat 1. Turystyka szkolna klas IV-VIII w opinii nauczycieli - bariery i korzyści, dr Iwona Dominek, dr Karolina Korbiel,  AWF Kraków
9.10-9.20 Referat 2. Czy organizacja wycieczek szkolnych powinna odbywać się z udziałem „biur podróży”? , dr Piotr Cybula, AWF Kraków
9.20-9.30 Referat 3. Wycieczka szkolna: od startu do mety, Jacek Treichel, zastępca Sekretarza Generalnego ZG PTTK 
9.30-10.30 PANEL DYSKUSYJNY: Jawne i ukryte problemy turystyki szkolnej i młodzieżowej. W jaki sposób ich się pozbyć bądź je zminimalizować?
Moderator: dr Piotr Kociszewski
Uczestnicy:

 • Piotr Cybula, prawnik, dr AWF Kraków
 • Karolina Korbiel, dr AWF Kraków
 • Krzysztof Maziński, właściciel BT BUT
 • Jacek Treichel, zastępca Sekretarza Generalnego ZG PTTK
 • Piotr Wiktorko, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 SESJA 15. Turystyka społeczna jako remedium na postpandemiczny kryzys. Wyzwania dla administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biur podróży

10.45-11.00 Referat 1. Turystyka społeczna w badaniach naukowych w Polsce i na świecie, dr Karolina Korbiel, dr Iwona Dominek, AWF Kraków
11.00-11.15 Referat 2. Społeczno-ekonomiczne czynniki organizacji wyjazdów turystycznych w czasach pandemii COVID-19, Michał Roman, dr hab. SGGW

11.15-12.15 PANEL DYSKUSYJNY: Rola organizacji pozarządowych, biur podróży i administracji publicznej w wspieraniu regeneracji społeczności po pandemii COVID-19
Moderator: Jacek Kozioł - zastępca redaktora naczelnego Forum Biznesu
Uczestnicy:

 • Wiesław Alejziak, dr hab., prof. AFW Kraków
 • Kamil Barwacz, prezes Grodzkiego Koła PTTK
 • Karolina Korbiel, dr AWF Kraków
 • Daniel Puciato, dr hab. prof WSB Wrocław
 • Michał Roman, dr hab. SGGW
 • Józef Ratajski, Sektorowa Rada Kompetencji ZPT „Lewiatan” 
 • Grzegorz Sokoliński, LOT Szklarska Poręba
 • Piotr Wiktorko, wiceprezes PITM, wł. biura podróży

Godz. 12.15-12.45 przerwa kawowa,
Czas na podsumowanie obrad, zebranie wniosków i rekomendacji z bloku 3. na sesję plenarną kończącą kongres

 

BLOK 4., Sesje: 12., 16. TURYSTYKA SPOŁECZNA W ŚWIECIE CYFROWYM, DR PIOTR ZAWDZKI


9.00-10.30 SESJA 12. Dyfuzja informacji w świecie cyfrowym jako szansa dla innowacyjnych przedsięwzięć lokalnych
9.00-9.15 Referat 1. Platformy szlakowe PTTK, Tomasz Gołąbek, COTG PTTK
9.15-10.30 PANEL DYSKUSYJNY: Dyfuzja informacji w świecie cyfrowym jako szansa dla innowacyjnych przedsięwzięć lokalnych
Moderator: Adam Karpiński, WSB Wrocław 
Uczestnicy:

 • Tomasz Gołąbek, COTG PTTK
 • Jakub Feiga, dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
 • Stanisław Francuz , właściciel aplikacja dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Jerzy Kwaczyński, Konsorcjum Turystyczne PTTK-PTSM
 • Grzegorz Sokoliński, prezes LOT Szklarska Poręba

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 SESJA 16 Nowoczesne metody i narzędzia wsparcia w rozwoju turystyki społecznej
10.45-12.15 Referat1. „Góry w ciemności”, Adam Karpiński, WSB, AWF Wrocław
10.45-12.15 PANEL DYSKUSYJNY: Nowoczesne metody wsparcia w rozwoju turystyki społecznej
Moderator: Adam Karpiński, WSB Wrocław 
Uczestnicy:

 • Dominik Kapusta, przewodnik, animator społeczny
 • Jerzy Kwaczyński, Konsorcjum Turystyczne PTTK-PTSM
 • Stanisław Schubert, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
 • Piotr Zawadzki, dr UE Wrocław 

Godz. 12.15-12.45 przerwa kawowa,
Czas na podsumowanie obrad, zebranie wniosków i rekomendacji z bloku 4. na sesję plenarną kończącą kongres

13.00 -15.00 Sesja plenarna - Podsumowanie obrad Kongresu 


Moderatorzy:
Wnioski z bloków, rekomendacje, postulaty, podsumowania: (dr hab. prof. UEW P. Gryszel, dr A. Stasiak, dr hab. prof. SGTiH Vistula T. Skalska, dr P. Kociszewski, dr hab. prof. GSW A. Mikos von Rohrscheidt,  dr hab. prof. W. Alejziak, dr hab. prof. UEK J. Berbeka, dr hab. prof. A. Pawlicz, dr hab. prof. D. Puciato, dr W. Idziak, dr hab. prof. AWF Z. Kurczek, dr hab. prof. UEW J. Potocki, dr hab. UEW E. Nawrocka, przedstawiciel POT, przedstawiciele samorządów i ngo)
15.00-16.00 Obiad i zakończenie Kongresu Turystyki Społecznej

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie