Karta zgłoszenia abstraktu i uczestnictwa w punktowanej monografii kongresowej (80 pkt. na liście ministerialnej)

 

 

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Proszę podać prawidłowy adres email
Potwierdź swój email
Proszę podać nr telefonu do kontaktów z uczestnikiem (bez nr kierunkowego)

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Klauzula Informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Symbioza z siedzibą w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 2/1. Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres podany wyżej,
  - przez e-mail: biuro@fundacjasymbioza.pl
  - telefonicznie: 665 088877
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim kontaktować w następujący sposób:
  - przez e-mail: iod@fundacjasymbioza.pl
  - telefonicznie: 665088877
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu potwierdzenia udziału w Kongresie Turystyki Społecznej.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości potwierdzenia udziału w kongresie.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.